Tzuchithailand

@tzuchithailandFriends 390

Location

Address
316 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ ก… See More
Location
BTS อุดมสุข

Business Information

Hours 08:30-17:30
Closed on sun and public holiday
URL http://tzuchithailand.org
Phone 023281161

Account Intro

มูลนิธิพุทธฉือจี้ ก่อตั้งขึ้นด้วยหลักการ สอนคนรวย ช่วยคนจน เพราะผู้ยากไร้ขาดวัตถุปัจจัยในการครองชีพ ส่วนผู้มั่งมีขาดอาหารทางใจ เพราะพบว่าปัญหาหลักในสังคมปัจจุบันมีสาเหตุมาจากความไม่รู้จักพอดังนั้นจึงต้องสอนคนรวยก่อนควบคู่ไปกับการช่วยคนจน
Top