RAM Hospital

😷 อย่ามองข้ามความรุนแรง!..ของโรคไข้หวัดใหญ่ หลายคนเข้าใจผิดว่า “#ไข้หวัดใหญ่” ก็เหมือนไข้หวัดทั่วไป คิดว่าแค่พักผ่อนทานยา ก็คงหาย แต่จริงๆ แล้ว ไข้หวัดใหญ่นั้นมีอาการรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดา ใช้เ...

1 like0 commentsLINE VOOM