RAM Hospital

😷 อย่ามองข้ามความรุนแรง!..ของโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่ไม่เหมือนไข้หวัดธรรมดา ทางที่ดีป้องกันไว้ก่อนดีที่สุด อย่ารอช้า.. พาคนที่คุณรักโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว มา...

2 likes0 commentsLINE VOOM