ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา

@tyn4284pFriends 528

Timeline

พญาครุฑ จ้าวแห่งเวหา ผู้มีเดชและอำนาจบารมี "รุ่นรวยค้ำดวง" วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ (ตัวอย่างเนื้อเงินแท้ ยังไม่ได้ขัดเงา คม ชัด ลึก สวยงาม) ยิงโค๊ต รันเลขกำกับทุกองค์ สร้างตามจำนวนที่กำหนดเท่านั้น ชมเพื่อความเป็นมงคล
See More

Location

Address
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
Location
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

Business Information

Hours 07:00-16:00( จ-ศ)
Closed on ส-อา และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
URL http://www.kosaischool.ac.th
https://www.facebook.com/buddhakosai
Phone 0-5451-1722

Account Intro

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต้นแบบในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Top