ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา

ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา

@tyn4284pFriends 328

Timeline

ประกาศอนุโมทนาบุญ 1.พระมหาสมทรง กิตฺติธมฺโม ผู้บริหารอาวุโส เจ้าอาวาสวัดพระนอน 10 เล่ม 2.พระมหาวรชิต เอกวุฑฺโฒ 5 เล่ม 3.คุณนิภาภรณ์ นิตยเมฆิน เจ้าของร้านแพร่การเกษตร 2535 36 เล่ม 4.อาจารย์ประไพพรรณ เอกทัต บ้านพระนอน 20 เล่ม 5.คุญบุญทอง คุณกุลธิดา ปัญญาสว่างจิตร เจ้าข ...See More
See More

Location

Address
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
Location
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

Business Information

Hours 07:00-16:30( จ-ศ)
URL http://www.kosaischool.ac.th
Phone 0-5451-1722

Account Intro

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Top