ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา

ร.ร.พุทธโกศัยวิทยา

@tyn4284pFriends 504

Timeline

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ บรรพชา-อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 #ระหว่างวันที่ 4-10 เมษายน พ.ศ.2560 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สามารถนำบุตรหลานของท่าน มาบวชฟรี/เรียนฟรี ณ โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ ติดต่อร่วมทำบุญ/สมัครบวชได้ที่ พระครูว ...See More
See More

Location

Address
โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา
Location
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่

Business Information

Hours 07:00-16:30( จ-ศ)
URL http://www.kosaischool.ac.th
Phone 0-5451-1722

Account Intro

โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Top