Wintech

Friends 988

Wintech ยูโรโปรไฟล์

ข้อมูลบัญชี

เราเป็นโรงงานผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตบาน กระจก-อลูมิเนียม Euro Profile สำหรับบ้าน คอนโดมิเนียม และ อาคารสำนักงาน ทางบริษัทฯได้นำเข้า ระบบอลูมิเนียมสำหรับ ประตู หน้าต่าง EuroProfile ที่ได้รับรองมาตราฐาน จากประเทศอิตาลี โดยกระจกและอลูมิเนียม ยูโรโปรไฟล์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ความหนาของ อลูมิเนียม เริ่มต้นที่ 1.5 – 2.8 MM. จึงทำให้ระบบอลูมิเนียมของบริษัท รองรับ กระจกรูปแบบที่สูงเกิน 3 เมตร และ ร่องอลูมิเนียมสามารถใส่กระจกสองชั้น ได้หนาสูงสุด 14 MM. 089-168-0999 www.wintechthailand.com

Mixed media feed

Country or region: Unspecified