Wintech

Friends 774
  • Wintech ยูโรโปรไฟล์
  • 8.00 - 17.00
  • 089-168-0999
  • http://www.wintechthailand.com
  • 10-12 ถนน, Soi Tiwanon 7, ตลาดขวัญ, เมือง นนทบุรี, Chang Wat Nonthaburi 11000

ข้อมูลบัญชีmore

เราเป็นโรงงานผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตบาน กระจก-อลูมิเนียม Euro Profile สำหรับบ้าน คอนโดมิเนียม และ อาคารสำนักงาน ทางบริษัทฯได้นำเข้า ระบบอลูมิเนียมสำหรับ ประตู หน้าต่าง EuroProfile ที่ได้รับรองมาตราฐาน จากประเทศอิตาลี โดยกระจกและอลูมิเนียม ยูโรโปรไฟล์ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ความหนาของ อลูมิเนียม เริ่มต้นที่ 1.5 – 2.8 MM. จึงทำให้ระบบอลูมิเนียมของบริษัท รองรับ กระจกรูปแบบที่สูงเกิน 3 เมตร และ ร่องอลูมิเนียมสามารถใส่กระจกสองชั้น ได้หนาสูงสุด 14 MM. 089-168-0999 www.wintechthailand.com

Mixed media feed

profileImg
Wintech
Wintech ยูโรโปรไฟล์