CPX Care

@twz7252gFriends 2,008

Location

Address
99 หมู่ที่ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหว… See More
Location
ซอยบางศรีเมือง 59
วัดสลักใต้

Business Information

Hours 08.30 น. - 17.30 น.
Closed on วันจันทร์-เสาร์
URL http://www.chaophrayaexpressboat.com
Phone 024493000

Account Intro

บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้ให้บริการตลอดระยะเวลาการให้บริการเดินเรือโดยสารมากว่า 46 ปี บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางการเดินเรือและท่าเรือ ในความรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมการขนส่งทางน้ำตามนโยบายของ…See More
Top