vcommerce

ขอขอบคุณกระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ให้โอกาสอาจารย์วี สืบศักดิ์ ลิ่วลักษณ์มาเล่าประสบการณ์และให้ความรู้ในงานสัมนาเศรษฐกิทันสมัย การค้าก้าวไกลไปกับดิจิทัล กับหัวข้อ"พลิกวิกฤตเป็นโอกาส บุ...

3 likes0 commentsLINE VOOM