Water Treatment

Water Treatment

@tuz0543bFriends 12

Timeline

อีกหนึ่งโครงการ ระบบกำจัดตะกรันในคูลลิ่งทาวเวอร์ ไม่ใช้สารเคมี ที่พร้อมให้บริการแล้ว ขอบคุณอีซูซุที่เลือกใช้ระบบ EST (Electrochemical Scale Treament Ststem) ระบบ EST เป็นระบบที่ไม่ใช้สารเคมี ลดการทิ้งน้ำ ลดการใช้พลังงานเนื่องจากไม่มีการก่อตัวของตะกรันในชิลเลอร์ ลดการก ...See More
See More
Top