TutorPor

TutorPor

@tutorporFriends 9,252

Timeline

English Inspired By KruPor ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน Cevat เพื่อนฝรั่งจากทริปอยุธยา 21/01/18 ที่ผ่านมา เดินทางมาจากประเทศ Turkey ค่ะ นักเรียนไทยตั้งชื่อภาษาไทยให้เขาว่าต้นนะคะ มากับเพื่อนอีกหนึ่งคนซึ่งทั้งสองคนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษลาพั ...See More
LINE Add Friend
See More

History

Business Information

Top