TutorPor

TutorPor

@tutorporFriends 7,655

Timeline

English Inspired By KruPor ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน ในคลาสนี้ครูให้พี่ธงชัย และแอน คลาสเดี่ยวพูดอังกฤษเริ่มต้นใหม่เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและทำงาน มาแจมกัน ฝึกอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ แต่จะต้องอธิบายอะไร มาชมกันค่ะ วางแกรมมาลงก่อน แล้วย้ ...See More
LINE Add Friend QR code
See More

History

Business Information

Top