Tulip

💖💙💜 พักผ่อนกับสีสัน .. ในวันแรงงาน! 💜💙💖 ได้เวลาพักผ่อนกันในวันนี้ เพราะทุกวันที่ 1 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันแรงงาน เพื่อเตือนใจให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเท...

0 likes0 commentsLINE VOOM