tuinationline.com

tuinationline.com

@tuinationlineFriends 3,937

Timeline

ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์สถาบันติวเนติออนไลน์ทุกท่านที่สอบผ่านเนติบัณฑิต ภาค 2/69 ทุกคนครับ สำหรับท่านที่สอบไม่ผ่าน ไม่ต้องเสียเราขอเป็นกำลังใจให้สู้ใหม่อีกครั้งครับ โอกาสครั้งต่อไปอาจะเป็นของเราเพราะครั้งนี้ค่อนข้างจะโหดตั้งแต่ข้อสอบและจำนวนผู้สอบผ่าน ขอเพียงอย่าท้อ ...See More
See More
Top