Tudari Thailand

Tudari Thailand

@tudarithailandFriends 3,713

Timeline

Chick n' Shake ฟรายชิกเก้น เชคสนุก sticon ‍♀️ 📍ชิกเก้นบอล 🐔 ไก่บอลทอดกรอบ 📍ชิกเก้นสติ๊ก 🐔 สะโพกไก่เนื้อนุ่มทอดกรอบ เลือกเชค 1 รสชาติ จาก 5 รสชาติ • ฮอตแอนสไปซี่ • สาหร่ายโนริ • ไทยสไปซี่ • โคเรียนชิลลี่ • ซาวครีมและหัวหอม กรอบ อร่อย ถูกใจ ต้อง Chick n' Shack🎉 สั่งข้ ...See More
See More

Tudari Menus

See More
  • Sindangdong tteokbokki

    Sindangdong tteokbokki

  • Bibimbap

    Bibimbap

Account Intro

ทูดาริก่อตั้งเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1987 ด้วยความใส่ใจในคุณภาพ รสชาติ และการบริการจากใจ มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทำให้ทูดาริเติบโตอย่างรวดเร็วมากถึง 2,000 สาขาทั่วประเทศเกาหลี และขยายตัวสู่ประเทศจีน อินโดนีเซีย และประเทศไทย เรามุ่งมั่นบริการให้ลูกค้ามีความ…See More
Top