tuberthailand

tuberthailand

@tuberthailandFriends 281

Timeline

[ TUBER MOVES SPACE - เพราะทุกที่มีเรื่องราวให้เรียนรู้ ] : [ ไปดำนา ] : ที่ศูนย์บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง *** รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น *** << วัน เวลา สถานที่ >> - วันอาทิตย์ที่ 4 ธัน ...See More
See More
Top