VSK_autoparts

🚩 อาการเพลาขับเสื่อม 🚗💨 📌 มีอาการสั่นสะท้านถึงคแนโซลเกียร์ขณะใช้ความเร็วหนึ่ง 📌 มีเสียงเหมือนโลหะขบกันดังแก็ก ๆ ที่ล้อหน้าจากหัวเพลาขับนอกที่ติดกับล้อ ⚠️ ข้อสังเกต: หากเลี้ยวขวาแล้วมีเสียงด...

1 like0 commentsLINE VOOM