TTP CARGO

❌ สินค้าที่ห้ามนำเข้า ❌ . ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจึงจะนำเข้าได้ . 1. วัตถุลามก เช่น Sex toy, ถุงยาง, ภาพยนต์หรือภาพวาดลามก เป็นต้น 2. สินค้าที่มีตรา หรือลวดลายเป็นรูป ธ...

0 likes0 commentsLINE VOOM