MistyEnglishCottage

หลายคนมักคิดว่าเที่ยวเขาค้อ ต้องเที่ยวเฉพาะหน้าหนาว แท้จริงแล้วช่วงหน้าฝนต่างหากที่บ่งบอกความงามเขียวขจีของภูเขาเขียวทอดยาว และยังเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทำให้ได้เห็นทะเลหมอกบ่อยครั้งอีกด้วย สัมผัสและใ...

2 likes0 commentsLINE VOOM