ข้อมูลบัญชี

Tsubohachi, authentic Japanese Restaurant from Hokkaido. "สึโบฮาจิ" ร้านอาหารญี่ปุ่นจากฮอกไกโด