Trust Estate

ปัญหาช่างฉาบ งานสะดุด ทุกหน้างาน เจ้าของบ้านไม่ชอบใจ ผู้รับเหมาเสียเงินค่าปรับเพิ่ม งานล่าช้า ส่วนใหญ่เพราะปัญหาช่างฉาบ

0 likes0 commentsLINE VOOM