Trust Estate

บุคคลากร เจ้าหน้าที่ Trust Estate ร่วมประชุมกลุ่มวิศวกรอาสากับสภาวิศวกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติจากอุทกภั...

0 likes0 commentsLINE VOOM