Trust Estate

🌟 ทีมงาน Trust Estate 🌟 ได้รับเกียรติจากทางทีมงานเหมืองภูคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อไปถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรม การใช้โปรแกรมทางงานวิศวกรรมให้แก่ทีมวิศวกร Planner ที่ปฏ...

0 likes0 commentsLINE VOOM