TripleEnjoy

TripleEnjoy

@tripleenjoyFriends 447

Timeline

หนึ่งในไฮไลท์ที่คนไปอิสตันบูล ประเทศตุรกี ไม่ควรพลาดนั่นก็คือ สุเหร่าเซนต์โซเฟีย Mosque of Hagia Sophia (Istanbul) ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง . สุเหร่าแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะกรรมกรีกและเปอร์เชีย หรือเรียกว่าสถาปัตยกรรมแบบไ ...See More
See More
Top