ตราดทีวี

ตราดทีวี

@trattvFriends 3,025

Timeline

ธรรมเนียม “ลักพระศพ” ถาม >> อยากทราบว่าปกติพระบรมศพประทับในโลง ส่วนพระบรมโกศเป็นแค่ฉาก แล้ววันจริงที่ต้องเชิญพระบรมศพขึ้นพระเมรุมาศ ยังงี้ต้องนำพระบรมศพเข้าไปในพระบรมโกศ หรือไม่ ตอบ>> ไม่ได้เชิญพระบรมศพลงพระบรมโกศ พระบรมศพจะถูกอัญเชิญโดยธรรมเนียมที่เรียกว่า "ลัก ...See More
See More
Top