• 0
  • 1
  • 2
  • 3

TRANE THAILAND

@tranethailandFriends 281

Timeline

ประกาศ!!! เทรน (ประเทศไทย) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ สำนักงานใหญ่ เปลี่ยนจากเดิม 0-2704-9999 เป็น ✔☎ 0-2761-1111 Trane Call Center เปลี่ยนจากเดิม 0-2704-9797 เป็น ✔☎ 0-2761-1119 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
See More

Location

Address
เลขที่ 1126/2 ชั้น 30-31 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีต… See More
Location
BTS เพลินจิต
SRT ราชปรารภ

Business Information

Hours 08.00 - 17.00
Closed on Sat., Sun.
URL http://www.tranethailand.com
http://www.trane.co.th
Phone 0-2704-9999

Account Intro

Trane ทำให้อาคารต่างๆ ดีขึ้นสำหรับชีวิต

อาคาร คือสถานที่ ที่เราอยู่อาศัยและทำงาน เรียนและเล่น ดูแลรักษาและเติบโต และ Trane เป็นผู้ทำให้อาคารต่างๆ ดีขึ้นเพื่อทุกคนที่อยู่อาศัยภายในอาคาร โซลูชันใหม่ๆ ของเราสร้างพื้นที่ที่น่าไว้วางใจและปลอดภัย ทั้งยังดีต่อ…
See More
Top