DPT Information

❗️ ประชุมประชาชน ❗️ 🔹 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)🔹 📣 ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ...

3 likes0 commentsLINE VOOM