DPT Information

📺 ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ "Happy Life กับคุณหรีด" ช่วง "ก่อ-ร่าง-สร้าง-เมือง กับ หนุ่ม ยผ.โยธาผังเมือง" (เรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) ▶️ ตอน : จัดรูปที่ดิน ต่างกับ เวนคืนที่ดิน อ...

0 likes0 commentsLINE VOOM