DPT Information

📣 ขอเชิญ​ "ชาวเมืองสอง" ทั้งผู้อยู่อาศัย เจ้าของที่ดิน ผู้ประกอบกิจการ ในพื้นที่อำเภอสอง ทุกภาคส่วน 📌 ประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 2​ การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสอง จ...

0 likes0 commentsLINE VOOM