DPT Information

📺 ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ "Happy Life กับคุณหรีด" ช่วง "ก่อ-ร่าง-สร้าง-เมือง กับ หนุ่ม ยผ.โยธาผังเมือง" (เรื่อง โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่) ▶ ตอน : แหล่งงบประมาณโครงการจัดรูปที่ดิน (ออ...

0 likes0 commentsLINE VOOM