DPT Information

📣 ขอเชิญผู้สนใจประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 "เพื่อจัดทำผังแนวคิด" 🔸 ผังเมืองรวมชุมชนหนองแดง จังหวัดชัยภูมิ 🔸 - กลุ่มที่ 1 (พื้นที่ : ตำบลหนองบัวแดง และตำบลหนองแวง) 📌 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภา...

0 likes0 commentsLINE VOOM