DPT Information

📺 ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการ "Happy Life กับคุณหรีด" ช่วง "ก่อ-ร่าง-สร้าง-เมือง กับ หนุ่ม ยผ.โยธาผังเมือง" ภารกิจด้านการอาคาร ▶ ตอนที่ 3 เรื่อง "เครื่องเล่นกับความปลอดภัยไม่ใช่เรื่องเล่นๆ" (ออกอากา...

2 likes0 commentsLINE VOOM