DPT Information

📣 ขอเชิญประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1) เพื่อจัดทำผังแนวคิด 🔹 "ผังเมืองรวมชุมชนขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ" 🔹 🟡 วันจันทร์ที่ 20...

0 likes0 commentsLINE VOOM