DPT Information

📣 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 🔸 (ร่าง) ผังเมืองรวมชุมชนสวี จังหวัดชุมพร 🔸 🟤 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 กลุ่มที่ 1 (เวลา 09.30 น.) ▪️ องค์การบริหารส่วนตำ...

1 like0 commentsLINE VOOM