DPT Information

ขอเชิญชวนประชาชนชาวอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่ใกล้เคียงหรือผู้สนใจเข้าร่วม "ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด" 🗣🗣🌾🌳🚇🏞🛣🏙 📅 วัน ...

1 like0 commentsLINE VOOM