DPT Information

📣 ขอเชิญประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 📌 สถานที่จัดประชุม : ณ อาคารอารีน่า ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 🟠 กลุ่มที่ 1 วันจัน...

0 likes0 commentsLINE VOOM