DPT Information

ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 (Focus group 2) เพื่อจัดทำ 🔹 (ร่าง) ผังเมืองรวมชุมชนหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 🔹 📌 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 🟠 เวลา...

0 likes0 commentsLINE VOOM