สอ.ครูแพร่

สอ.ครูแพร่

@tpe0272kFriends 445

Timeline

sticon สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด ได้จัดกิจกรรม sticon "ป่ารักษ์น้ำ สู่ความยั่งยืน" sticon เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยให้บริการต้นไม้ยืนต้นแก่สมาชิก นำไปปลูกบริเวณพื้นที่ว ...See More
See More

Location

Address
313 mu 7 Muang Phrae , Phrae
Location
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด
โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

Business Information

Hours 08.30-16.30 น.
URL http://www.ptscoop.com/
Phone 054511777

Account Intro

Top