TOYOTA ปทุมธานี

@toyota_pathumFriends 994

Timeline

13 มีนาคม วันช้างไทย 🐘 ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึกไว้ว่าช้างได้เข้ามามีส่วนในการปกป้องเอกราช และความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัย 🐘 เป็นสัตว์ที่มีความผูกพัน และอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยมายาวนาน ดังนั้นเราควรช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่ชาติไทยไปตลอด 🐘 -- ...See More
See More
Top