Tourism1

Tourism1

@tourism1Friends 3,101

Timeline

...ขอความร่วมมือสมาชิกพี่ๆ น้องๆ ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อ "โครงการคลินิกท่องเที่ยว" @tourism ในช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสมกันต่อไปด้วยครับ เช่นการนำ poster 3 วิธีแจ้งซ่อมไปเผยแพร่เพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ก็จะเป็นการบอกกล่าวให้ใครๆ ไ ...See More
See More
Top