Tourism1

Tourism1

@tourism1Friends 3,199

Timeline

นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการ @Tourism1 ท่องเที่ยวอาสาร่วมกันพัฒนาจังหวัดนครปฐม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง และวัดทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และร่วมกิจกรรมอาสากับประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ...See More
See More
Top