Tori Thailand

📢 ประกาศปรับเปลี่ยนเวลาทำการ ---- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 บริษัท โทริ(ไทยแลนด์) จำกัด แจ้งเวลาเปิดให้บริการใหม่ชั่วคราว 🟡 8.30 - 16.30น. 🟢 วันจันทร์- วันศุกร์ ตั้งแ...

1 like0 commentsLINE VOOM