โทรทัศน์บริการ

@toratatborikarnFriends 3,508

Timeline

ปัญหากล้องไม่มีสัญญาณภาพเกิดจากหลายสาเหตุ บางสาเหตุคุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเอง โดยตรวจสอบอุปกรณ์และทำการแก้ไขเบื้องต้น แต่หากไม่สามารถแก้ไขได้ โทรปรึกษาโทรทัศน์บริการ เบอร์ 088-0618888
See More
Top