IT RECRUITER

IT RECRUITER

@toptierFriends 90

Timeline

I love I HATE MY JOB | IHMJ07 เปลี่ยนงานเพื่ออัพเงินเดือนดีไหม? คนมาใหม่ทำไมเงินเดือนเยอะกว่าเรา? เมื่อลูกน้องขอขึ้นเงินเดือนเจ้านายควรทำอย่างไร?, let's play it! https://www.podbean.com/media/share/pb-zqvim-8fbf3f
www.podbean.com
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครจตุจักร333 อาคารเล้าเป้งงวน ถนนวิภาวด… See More
Top