Topica Native

@topicanativeFriends 121,821

Timeline

ความแตกต่างระหว่างคำว่า put away กับ keep คือ... put away แปลว่า เก็บให้เข้าที่เข้าทาง ในขณะที่ถ้าใช้ keep จะแปลว่า เก็บอยู่กับตัว รู้แล้วเอาไปใช้กันให้ถูกด้วยน้า sticon ------------------------------ ถ้าหากคุณชื่นชอบแอดมิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้อ่าน ...See More
See More

Location

Address
152 Chartered Square Building, Floor. 11 , Room 11… See More

Business Information

Account Intro

TOPICA Native คือหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ซึ่งเน้นฝึกทักษะการพูดสำหรับวัยทำงาน!

TOPICA Native คือระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่บ้านกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่หลากหลายและระบบการเรียนแบบบูรณาการที่ทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านการพูดโดยจะ…
See More
Top