Topica Native

@topicanativeFriends 56,771

Timeline

ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร ปัญหาเล็กใหญ่แค่ไหน ขอให้ทุกคนกล้าเผชิญหน้ากับมันนะครับ “Face to Face” ไปเลย… ให้รู้ไปว่าใครแน่กว่ากัน!
See More

Location

Address
152 Chartered Square Building, Floor. 11 , Room 11… See More

Business Information

Account Intro

TOPICA Native คือหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ซึ่งเน้นฝึกทักษะการพูดสำหรับวัยทำงาน!

TOPICA Native คือระบบการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่บ้านกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่หลากหลายและระบบการเรียนแบบบูรณาการที่ทันสมัยซึ่งมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านการพูดโดยจะ…
See More
Top