Top Charoen

@top_charoenFriends 31,661

Timeline

เมื่อเร็วๆ นี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ จัด “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ร่วมกับ “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า” เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาที่มีฐานะยากจน ผู้ประสบปัญหาและผู้สูญเสียในพื้นท ...See More
http://m.me/TopCharoenOpticalOfficial
See More
Top