Toongtonglongan

@toongtonglonganFriends 567

Location

Address
205 หมู่7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

Business Information

Account Intro

"ลำไยถุงทอง"
สุดยอดผลิตภัณฑ์ของดีลำพูน
ลำไยผลไม้มหัศจรรย์
คัดสรรเลือกลำไยพันธุ์จากสวน
ผ่านกรรมวิธีที่สะอาด ปลอดภัย
มา เป็นลำไยอบแห้งสีทอง รสชาติอร่อย
Top