สภาการพยาบาล

@tnmc2017Friends 11,035

Timeline

เยี่ยมชมสภา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำคณะนักศึกษาจำนวน 42 คน เข้าศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุของสภาการพยาบาล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของสภาการพยาบาลต่อความ ...See More
See More

Location

Address
สภาการพยาบาล อาคารนครินทรศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณ… See More

Business Information

Hours 8.30-16.30 น.
Closed on เสาร์-อาทิตย์
URL http://www.tnc.or.th/
https://www.facebook.com/TNMCMission/
Phone 02-5967500

Account Intro

Top