สำนักข่าวไทย อสมท

@tnamcotFriends 55,761

Timeline

#ชัวร์ก่อนแชร์ บนสังคมออนไลน์แชร์ข้อความเตือน ผู้โดยสารที่จะนำของใช้ส่วนตัวที่มีค่าออกนอกประเทศ ต้องแสดงสิ่งของเหล่านั้นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อเดินทางกลับมา เรื่องนี้จริงหรือไม่? ► https://youtu.be/nq8T2e5Qyf8 #TNAMCOT • อ่านข่าวเพิ่มเติม ...See More
ชัวร์ก่อนแชร์ : ต้องสำแดงสิ่งของก่อนออกนอกประเทศทุกคนจริงหรือ? www.youtube.com บนสังคมออนไลน์แชร์ข้อความเตือน ผู้โดยสารที่จะนำของใช้ส่วนตัวที่มีค่าออกนอกประเทศ ต้องแสดงสิ่งของเหล่านั้นต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร เรื่องนี้จริงหรือไม่? คลิกชม►http://www.tnamcot.com/content/665870 คลิกชม 1.สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ► https://goo.gl/IPLmNK 2.พระราชกรณียกิจ-พระมหากรุณาธิคุณ ► https://goo....
See More
Top