สำนักข่าวไทย อสมท

สำนักข่าวไทย อสมท

@tnamcotFriends 44,645

Timeline

#คุยโขมงสะกิดธรรม 🙏🏼 ธรรมะยามเช้า กล่อมเกลาจิตใจ “สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนดับลงเป็นธรรมดา จึงสมควรที่ปวงชนชาวไทย เมื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็น่าจะปฏิบัติตน บำเพ็ญตน ตามหลักของพระศาสนา” สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวร ...See More
See More
Top