Khao Shong

🎉 “เทศกาลกินเจ” ในปีนี้ตรงกับวันที่ 15-23 ตุลาคม รวมเป็นเวลา 9 วัน ซึ่งเป็นเทศกาลที่ผู้คนจะเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีส่วนผสมของ เนื้อสัตว์ และเริ่มล้างท้องด้วยการไม่ทานเนื้อสัตว์ก่อน 1 วัน 😇 ใน...

20 likes2 commentsLINE VOOM