Khao Shong

เริ่มต้นวันสดใสด้วย กาแฟเขาช่อง แก้วโปรด☕️ . 1 ตุลาคม วันกาแฟสากล มาแชร์รูปกาแฟแก้วโปรดของคุณใต้คอมเมนต์กันเลย! . จะดื่ม เขาช่อง มอคค่า กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง ก็ถูกใจหรือ เขาช่อง กาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็...

11 likes1 commentLINE VOOM