ตลาดไทตลาดผัก

ตลาดไทตลาดผัก

@tlt_vegetmarketFriends 117

Timeline

ผู้ค้าผักตลาดไท แผงพี่มานะ-น้องออย ผู้ค้าแผงสมชายข่าตะไคร้ แผงเจ๊แดงข่าตะไคร้ และเกษตรกรผู้ผลิตตะไคร้ ข่า ใบเตย ใบมะกรูด จำนวน 4 คู่สัญญา ลงนามตกลงซื้อขายสินค้าเกษตร ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบเตย โดยมี ผู้แทนตลาดไท ท่านพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างท ...See More
See More
Top