YBAT

ปิดเทอมนี้ขอเชิญเยาวชนชายร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ร่วมนำธรรมะเข้าสู่หัวใจของเยาวชน เพื่อสร้างคุณธรรมพื้นฐานในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง . 📌 เตรียมความพร้อมสามเณรลูกแก้ว รุ่น ๑๔ (๑-๘ เม.ย.๖๖) เยาวชน...

7 likes0 commentsLINE VOOM