dKLEAN Cleaning

ดีคลีน จัดหาแม่บ้าน ฝึกอบรม และตรวจสอบให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เริ่มต้นที่จำนวน 4 อัตรา ขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์และน้ำยา โดยจะออกแบบการบริการ หรืออัตราค่าบริการ จัดหรือปรับวัสดุสิ้นเปลือง ตามความ...

1 like0 commentsLINE VOOM